To musisz wiedzieć

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, ale niefrasobliwe postępowanie może sprawić, że zostaniemy pozbawieni wypłaty odszkodowania! Pamiętajmy, że najlepiej na miejsce zdarzenia wezwać policję.

Zapraszamy do lektury działu To musisz wiedzieć.

Szkoda rzeczowa z OC

Poszkodowany zgłaszający szkodę rzeczową z OC u ubezpieczyciela sprawcy musi przedstawić stosowne dokumenty (oświadczenie sprawcy i jego dane lub dokumentację sporządzoną przez polcję). Wymienia zakres uszkodzeń pojazdu, zaznaczając też szkody na schemacie karoserii zawartym w zgłoszeniu. Powinien też wymienić wcześniejsze szkody w pojeździe, jeśli takie były przed kolizją. Wskazujemy też, gdzie się znajduje uszkodzony pojazd. Zgłaszając szkodę rzeczową z OC sprawcy, wymienia się też szkody poza pojazdem, np. uszkodzone ogrodzenie, podaje się też dane o szkodach osobowych – rannych i zabitych.

Szkoda osobowa z OC

Poszkodowany zgłasza szkodę osobową z OC w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy korzystając z takiej samej dokumentacji jak w przypadku szkody rzeczowej. Odszkodowanie przysługuje kierowcy, pasażerom oraz osobom poza pojazdem.

Niezbędny jest opis odniesionych obrażeń ciała (nawet pozornie błahych) oraz pomocy lekarskiej lub przebiegu leczenia po wypadku. Należy podać też szkody rzeczowe związane z doznanymi obrażeniami ciała (od zniszczonej garderoby lub przedmiotów po utracone korzyści, np. wynagrodzenie). Oczywiście sprawę znacznie ułatwia podanie numeru i towarzystwa z polisy OC sprawcy. Uwaga: ze zrozumiałych względów zgłaszającym szkodę osobową z OC nie musi być bezpośredni poszkodowany!